Kontakt

Mozipo sp. z o.o.

Mozipo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Aleje Jerozolimskie 96 (13 piętro), telefon (+48) 732 084040. NIP: 7010765624, REGON: 368733269. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000702073. Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł.

Rachunki bankowe

www.mozipo.pl | e-mail: info@mozipo.pl | mob.: +48 732 084040 

Weź kredyt
0.00 PLN
0.00 PLN 0.00 PLN

Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Tel: +48 732 084040

Zamknąć