Dlaczego nie otrzymałem/-am mojego numeru identyfikacyjnego?

Istnieje kilka powodów, dla których niemożliwe było otrzymanie numeru identyfikacyjnego:

  • nie został zweryfikowana tożsamość za pomocą usługi Instantor lub
  • w formularzu rejestracyjnym wpisano błędny numer telefonu.

Jeśli nie otrzymałeś/-aś swojego numeru identyfikacyjnego w czasie dłuższym niż 10 minut po ukończeniu procedury rejestracyjnej, prosimy o sprawdzenie, czy formularz rejestracyjny jest prawidłowo wypełniony, zgodnie z wymaganiami firmy; jeśli nie – prosimy spróbować ponownie. 

Weź kredyt
0.00 PLN
0.00 PLN 0.00 PLN

Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Tel: +48 732 084040

Zamknąć